بسته آموزشی انجمن ها

 
...

نگاشت وضعیت توسعه کنونی و تدوین نقشه راه توسعه آتی رشته درکشور

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

بررسی مقایسه ای وضعیت نیروی انسانی و اشتغال فارغ التحصیلان رشته

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
...

عناوین طرح های پژوهشی مصوب انجمن ها

 
 
...

عناوین پژوهشی انجمن های علمی

 
 
...

نامه گرنت حمایت از انجمن ها

 
 
...

اصول نگارش پروپوزال ویژه انجمن های علمی

 
 
...

اصول نگارش پروپوزال ویژه انجمن های علمی

گروه مقایسه وضعیت نیروی انسانی

 
 
...

اصول نگارش پروپوزال ویژه انجمن های علمی

تحلیل وضعیت تاب آوری ارایه خدمات در شرایط بحران اپیدمی کرونا و پیشنهاد سیاست های تعدیلی یا اصلاحی برای دوران پسا کرونا