بسته آموزشی انجمن ها

 
number0001

نگاشت وضعیت توسعه کنونی و تدوین نقشه راه توسعه آتی رشته درکشور

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number.2

بررسی مقایسه ای وضعیت نیروی انسانی و اشتغال فارغ التحصیلان رشته

سخنران: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

 
 
number.3

عناوین طرح های پژوهشی مصوب انجمن ها

 
 
number.4

عناوین پژوهشی انجمن های علمی

 
 
number005

نامه گرنت حمایت از انجمن ها

 
 
number.6

اصول نگارش پروپوزال ویژه انجمن های علمی