کتاب "مرجعیت علمی: مفاهیم، واژگان و تعاریف" منتشر شد


واژه "مرجعيت علمی" اولین بار توسط مقام معظم رهبری در گفتمان توسعه کشور بیان شد. در سال های اخیر نیز این بحث در گفتمان ها و محافل دانشگاهی کشور وارد شده و در سياست های ابلاغی از سوی وزارت علوم تحقيقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی انعکاس پیدا‌کرده‌است. از‌آن‌جهت که برداشت های متفاوتی از این واژه به‌عمل‌می‌آید، به‌عنوان مقوله ای سهل و ممتنع نیز از آن یاد می گردد.
برای کسب و تثبیت جایگاه مرجعیت علمی لازم است که مجامع دانشگاهی با درک ضرورت یک تحول بنیادین، فعالانه برای نقش آفرینی در مسیر فرهنگ سازی و ظرفیت سازی علمی در جامعه گام بردارند. یکی از شروط اساسی برای نیل به این مهم، وجود تصویری یکسان از مفهوم مرجعیت علمی در اذهان نخبگان دانشگاهی کشور است.
مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی با توجه به رسالت خود یعنی متبلور‌نمودن مفهوم مرجعیت علمی در حوزه علوم پزشکی، اقدامات متعددی را آغاز نموده و با استفاده حداکثری از ظرفیت علمی کشور و تجارب قبلی، به‌ دنبال تبیین و ارائه مسیری شفاف و کارا برای توسعه علمی است تا در این بستر افراد، مؤسسات و دانشگاه های سرآمد بتوانند برای بالندگی بیشتر در گستره جغرافیایی کشور و عرصه بین‌المللی نقش آفرینی نمایند.
مجله زیر با عنوان " مرجعیت علمی: مفاهیم، واژگان و تعاریف" ، یکی از اولین محصولات این تلاش ارزشمند علمی است و از آن جهت حائز اهمیت فراوانی است که تلاش نموده با شفاف سازی واژگان و مفاهیم در این حوزه، هم آوایی بیشتری در میان خبرگان علمی کشور ایجاد نماید.
دانلود کتاب مرجعیت علمی