1398-11-20

تمدید فراخوان گرنت حمایت از ماموریت‌های ویژه

1398-11-20

ضرورت تدوین نقشه راه برای ارتباط موضوعات علمی

1398-11-12

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت…

1398-10-15

با حکم وزیر بهداشت،معاون آموزشی وزارت بهداشت…

1398-10-11

کتاب های منتخب سال ۱۳۹۸ معرفی گردید.

1398-10-02

پنجمین فراخوان

1398-09-30

ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی با راه اندازی…

1398-09-11

کتاب “مرجعیت علمی: مفاهیم، واژگان و تعاریف” منتشر شد

1398-09-04

فراخوان گرنت حمایت

1398-08-10

سند برآورد نیروی انسانی مناطق آمایشی به زودی نهایی…

1398-08-10

اپیدمیولوژی یکی از رشته های مادر در سلامت عمومی است

1398-07-29

رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی (راد) آغاز شد

1398-07-22

دومین وبینار کشوری

1398-07-01

تمدید فراخوان طراحی پیام رسان شبکه آموزش پزشکی

1397-12-25

با حکم وزیر بهداشت؛ رئیس مرکز ملی تحقیقات…