تمدید فراخوان طرح های نوآورانه آموزشی


به اطلاع می رساند که فراخوان طرح های نوآورانه آموزشی از تاریخ 1399/12/02 لغایت 1399/12/15 تمدید گردید و این تاریخ قابل تمدید مجدد نمی باشد.