مشارکت مناطق آمایشی برای تدوین کتب مرجع گروه پزشکی با اولویت های ملی

از زمان تشکیل کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی، 297 اثر به دبیرخانه ارسال شده است. اولین نشست این کمیسیون به منظور بررسی این کتب برگزار شد.
دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت و رئیس کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی در اولین نشست این کمیسیون که در روز سه شنبه 29 خرداد 97 برگزار شد، با اشاره به برنامه های حوزه آموزش علوم پزشکی برای کسب مرجعیت علمی گفت: در همین راستا کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکی در حوزه معاونت تشکیل شد.
دکتر لاریجانی هدف از تشکیل این کمیسیون را رصد و شناسایی کتب علوم پزشکی کشور در حوزه های مختلف ذکر کرد و اظهار داشت: نکته ای که باید بدان دقت شود این است که کتب منتخب با کتابهایی که به عنوان منابع آزمون ها استفاده می شود متفاوت است.
وی افزود: یک سری شاخص برای انتخاب کتب مرجع با نظر صاحبنظران حوزه های مختلف تدوین، و پس از اصلاح بر اساس نظرات معاونين محترم آمورشي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، در شورای مدیران معاونت آموزشی مورد تصویب قرار گرفته است. هدف این است که باتوجه به این شاخص های کتاب های مورد تایید انتخاب و به اساتید و دانشجویان حوزه علوم پزشکی معرفی گردد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: باتوجه به استانداردهای جهانی کتاب هایی که طی 4 سال گذشته چاپ شده در کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرند و کتاب های منتخب از طریق سایت کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی معرفی می شود.
وی اضافه کرد: کتاب هایی که در کمیسیون انتخاب می شود، از زمان چاپ به مدت 4 سال به عنوان کتب منتخب معتبر می باشند.
رئیس کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی با تاکید بر اینکه کتب منتخب می تواند با کتب منابع آزمون متفاوت باشد گفت: این کتاب ها پس از انتخاب به اعضای محترم بوردهای مربوطه معرفی می شوند و در صورت تایید و صلاحدید بوردها می توانند به عنوان منابع آزمون نیز مورد استفاده قرار گیرند.
دکتر لاریجانی از حمایت وزارت بهداشت از مولفان کتب منتخب سخن گفت و اظهار داشت: ساز و کارهای تشویقی برای مولفان در دست طراحی است که به زودی با تصویب کمیسیون نهایی می شود.
وی به اهمیت جلب مشارکت و ایجاد شبکه های علمی در تدوین کتب مرجع اشاره کرد و گفت: در تعیین کتب منتخب نیز این موضوع در نظر گرفته می شود.
معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: باتوجه به نیازهای ملی که در سطح کشور داریم، یکی از برنامه های کمیسیون ملی استفاده از ظرفیت های مناطق آمایشی برای تدوین کتب مرجع است که در این راستا افراد برجسته در رشته های اولویت دار کشور شناسایی و با تشکیل شبکه ای در سطح مناطق و جلب همکاری هیات های ممتحنه تالیف کتب به منطقه های آمایشی سپرده می شود.
وی با اشاره به اینکه برای کسب مرجعیت علمی اشاعه زبان فارسی یکی از اقداماتی است که می بایست در حوزه های علمی مختلف صورت پذیرد گفت: مهم است که در تالیف کتب از منابع فارسی استفاده شود.
همچنین در این نشست دکتر محمدحسین آیتی دبیر کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی با ارائه گزارشی از فرایند تشکیل و الزامات این کمیسیون گفت: کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی با هدف شناسایی و ساماندهی منابع معتبر علوم پزشکی و معرفی آن به جامعه علوم پزشکی کشور تشکیل شده است.
دکتر آیتی گفت: هدف این است تا به منظور کمک به اعتلای جایگاه کشور در عرصه های منطقه ای و جهانی، انگیزه لازم برای اساتید و محققین در زمینه تولید منابع علمی با تکیه بر دانش و نیازهای بومی ایجاد شود.
وی از وظایف کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی سخن گفت و عنوان کرد: قاعدتا یک سری موضوعات در اولویت های نظام سلامت هستند که می بایست به محققین اعلام شود تا در این حوزه ها فعالیت های بیشتری در زمینه تالیف متون علمی صورت گیرد.
دبیر کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی گفت: شاخص هایی برای انتخاب کتب در کمیسیون تدوین شده و انتخاب بر مبنای این شاخص ها صورت می گیرد. این شاخص ها به زودی در سایت کمیسیون اعلام خواهد شد.
دکتر آیتی با بیان اینکه در اولین فراخوان کمیسیون 297 اثر دریافت شده گفت: بررسی های دقیقی بر روی این آثار صورت گرفته که از بین آن ها تعداد معدودی اثر برمبنای کار کارشناسی و رای نهایی کمیسیون انتخاب خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی به تازگی تشکیل شده لازم است به برخی موارد مانند ساز و کارهای تشویقی برای مولفان، تعیین حیطه های اولویت دار کشور و برخی موارد دیگر توجه ویژه ای شود؛ که این امر در دستور کار دبیرخانه کمیسیون قرار دارد.
در ادامه جلسه دکتر ناصر سیم فروش عضو کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی به اهمیت کتب فارسی در آموزش دانشجویان علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: کتاب های آموزشی باید در داخل کشور تالیف شوند چرا که این کتب باید چالش های اصلی سلامت جامعه را به دانشجویان آموزش دهند و موارد غیرشایع را نیز دانشجویان بر حسب علاقه می توانند در کتب خارجی یا مقالات مطالعه نمایند.
دکتر سیم فروش فعالیت کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی را گامی در جهت حمایت از تولیدات ملی ذکر کرد و گفت: باید برای سفارش این کتب به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برنامه ریزی و از این ظرفیت ها برای تولید منابع علمی در کشور استفاده شود.
در پایان این نشست کتبی که بر اساس شاخص های کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی واجد شرایط بودند مورد بررسی و مقرر شد کتب منتخب در سایت کمیسیون اعلام گردد.