nasr

1399-04-11
...

برگزاری جلسه تحول و نوآوری درآموزش پزشکی با حضور مسئولین ستاد و کلان منطقه یک

1399-03-24
...

منتشر می شود:” تعیین مزیت های نسبی دپارتمان ها و گروه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه پژوهش”

1399-03-14

اعطای گرنت های ویژه نصر به موضوعات خاص مشابه کرونا

1399-02-28
...

کتاب “مبارزه با بیماری کرونا از طریق مدلسازی” توسط نصر منتشر شد

1399-02-16
...

زمان ثبت اطلاعات در سامانه رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی (راد) تمدید شد

1399-02-07
...

انتشار خلاصه سیاستی نصر در بحران کووید-۱۹ گامی در جهت پاسخدهی اجتماعی

1399-02-06
...

ظرفیتهای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در خدمت مقابله با بحران همه‌گیری کووید-۱۹

1398-12-17
...

تغییر زمان برگزاری همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

1398-12-17
...

تمدید پنجمین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی