واحد آمار و اطلاعات راهبردی


با گذشت زمان و با افزایش رقابت پذیری، رشد سریع کسب و کارها، وجود داده های بسیار فراوان، تنوع وسیع داده های تولید شده در سازمان ها، جزیره ای بودن ذخیره سازی این داده ها، نیاز به تصمیم گیری در زمان کوتاه و با دقت بسیار بالا، و… رویکردهای سنتی حل مساله کارایی چندانی ندارند. در این شرایط برخی از مسائلی که بیشتر سازمانها با آن روبرو هستند بدین شرح می باشند:
- در بسیاری از شرایط، داده‌ها در منابع مختلفی قرار دارند و یکپارچه نمودن آنها برای بدست آوردن گزارشات تحلیلی، عملیاتی هزینه‌بر و زمانگیر برای سازمانها می‌باشد.
- کمتر دیده شده که مدیران ارشد از ابزارهای هوش تجاری به‌ عنوان منبع تصمیم‌سازی استفاده نمایند و بیشتر گزارشات موردنظر آنها توسط مدیران میانی و با صرف زمان زیاد تهیه می شود و گاه این عملیات بصورت روزانه باید تکرار شود.
- بدلیل نوع طراحی نرم‌افزارهای عملیاتی، ساختن گزارشات کامل از داده های موجود بسیار کند بوده و بالطبع، فرآیند تصمیم گیری نیز به کندی صورت می گیرد.
- بیشتر گزارشات تولید شده توسط نرم‌افزارهای عملیاتی، گزارشاتی ساده و نمایانگر عملیات انجام شده در سیستم می‌باشد و نمی‌توان بوسیله آنها گزارشات تحلیلی و چند بعدی در زمان کوتاه ساخت.
- در بسیاری از مواقع، گزارشات ساخته شده دیدگاهی عمیق به مدیران ارشد برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک مناسب ارائه نمی‌دهد.
- در جلسات سازمانی بیشتر زمان در مورد اثبات صحت داده ها صرف می شود.
- پرسنل یک مجموعه برای درک بهتر از شرایط کار نیاز به گزارشات تحلیلی دارند. عدم سهولت در ایجاد چنین گزارشاتی باعث می‌شود تا افراد بدنه سازمان، از مسیر اصلی کار خارج گردند و یا زمان زیادی صرف تحلیل شرایط مختلف نمایند.
راه حل و ابزارهای مواجهه با مسائل فوق را می توان در مفهوم «هوش تجاری» جستجو کرد و یا براساس برخی منابع علمی دیگر، مفاهیم داشبوردهای مدیریتی مبتنی بر گزارش های روتین را از تحلیل‌های پیشرفته مبتنی بر الگوریتم های هوش مصنوعی جدا نموده و به کلیدواژه های «داده کاوی» و یا «علم داده» پرداخت. اما فارغ از این عبارات، یک هدف مشخص وجود دارد: بهبود اثربخشی تصمیمات مدیران از طریق کسب اطلاعات از داده های خام، و در نهایت استخراج دانش از اطلاعات بدست آمده.

استفاده از رویکردهای هوشمند، مبتنی بر مجموعه ای از فعالیت ها در حوزه های زیر می باشد:

پایگاه داده: طراحی، راه اندازی و یا اصلاح پایگاه داده ها. پشتیبانی و بهینه سازی پایگاه داده ها.
انبار داده: طراحی و پیاده سازی انبار داده. یکپارچه سازی و تجمیع پایگاه داده های جزیره ای و هر نوع داده دیگر.
داده کاوی: ارائه راه حل، طراحی الگوریتم های حل مساله و استخراج دانش، و در صورت لزوم ساخت ماشین متناسب با مسائل تعریف شده
داشبورد مدیریتی: طراحی داشبوردهای مدیریتی و ایجاد امکان پرسش و پاسخ های بلادرنگ براساس داده‌های موجود

مهمترین مزایای استفاده از راه حل ها و ابزارهای فوق بدین شرح است:

- ایجاد بستری مناسب برای تحلیل چند بعدی اطلاعات
- شناسایی فرصت ها و پیش بینی شرایط آتی
- ایجاد دانش مناسب جهت تبدیل تهدیدها به فرصت ها در سطوح مختلف مدیریت
- تسهیل و بهینه سازی فرآیند تصمیم سازی برای مدیران
- ایجاد زبان مشترک و رویکردی یکنواخت برای تولید گزارش های پویا و به اشتراک گذاری اطلاعات
- کاهش میزان خطا در تولید گزارش های مورد نیاز
- تحليل‌هاي آماري، داده کاوي و اجراي مدل هاي پيش بيني و كشف ارتباط بين داده ها
- تشخیص زودهنگام مخاطرات، تحلیل و مدیریت ریسک
- امکان پاسخ‌گویی بر روی داده های انبوه
- امکان تهیه گزارش ها با ساختاری مناسب، به طور متمرکز و در محیط وب

بنابر موارد فوق، وظایف واحد آمار و راهبرد داده در این مرکز عبارت است از:

- تجمیع و نگهداری داده های مختلف در حوزه آموزش پزشکی و سایر حوزه های مرتبط
- آماده سازی داده ها به منظور استفاده در گزارش ها و تحلیل ها
- طراحی و ساخت گزارش ها، داشبوردهای مدیریتی، و ابزارهای پرسش و پاسخ بلادرنگ براساس داده‌های آماده سازی شده
- انجام انواع تحلیل بر بستر داده ها و ارائه راه حل های مسائل مختلف مبتنی بر روش های محاسبات عددی
- طراحی و ساخت سامانه های (ماشین) هوشمند و ایجاد مفهوم خودیادگیرندگی به منظور بهبود عملکرد در حوزه آموزش پزشکی