دبیران فعلی و سابق کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی

دکتر محمد رضا سهرابی

متخصص پزشکی اجتماعی

استاد دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی

شهریور ۱۳۹۹ تا کنون


دکتر محمدحسین آیتی

دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی

دانشیار طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

از سال 1396 تا شهریور 1399