انتصاب جناب آقای دکتر سعید عسگری به عنوان مشاور و قائم مقام مركز

بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند مورخ 96/06/20 جناب آقاي دكتر لاريجاني سرپرست مركز ملي تحقيقات راهبردي آموزش پزشكي، جناب آقای دکتر سعید عسگری را بعنوان مشاور و قائم مقام مركز ملي تحقيقات راهبردي آموزش پزشكي منصوب نمودند.