تفاهم‌نامه همکاری علمی با مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران