نام کتابالگوریتم علایم و بیماریهای شایع کودکان
مولفانعبدالله کریمی و همکاران
ناشردانشگاه علوم پزشکی
موضوعپزشکی
سال چاپ1394
شابک978-600-5907-62-9