2019-11-01

اپیدمیولوژی یکی از رشته های مادر در سلامت عمومی است

2019-10-21

رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی (راد) آغاز شد

2019-10-14

دومین وبینار کشوری

2019-09-23

تمدید فراخوان طراحی پیام رسان شبکه آموزش پزشکی

2019-03-16

با حکم وزیر بهداشت؛ رئیس مرکز ملی تحقیقات…

2019-03-12

تسهیلات انجمن آموزش پزشکی اروپا

2019-02-18

انتخاب پژوهشگر برتر حوزه آموزش پزشکی

2019-02-18

برگزاری مجموعه کارگاه های مرکز ملی تحقیقات راهبردی

2019-02-18

سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در آموزش علوم پزشکی

2019-02-01

برگزاری کارگاه پژوهش نظریه پردازی در آموزش پزشکی

2019-02-01

مشاهده زنده برنامه های علمی کنگره بین المللی آموزش پزشکی

2019-01-31

کارگاه مدلسازی ریاضی در آموزش پزشکی در مرکز ملی تحقیقات راهبردی

2019-01-31

طرح‌های برگزیده‌ی کلان مناطق آمایشی، گامی برای پیشرفت در شاخص‌های جهانی نوآوری

2019-01-31

چهل و ششمین جلسه شورای مدیران مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی برگزار شد

2019-01-31

برگزاري کارگاه مقدماتی پژوهش هاي کیفی در آموزش پزشکی