۱۳۹۸-۰۷-۲۲

دومین وبینار کشوری

۱۳۹۸-۰۷-۰۱

تمدید فراخوان طراحی پیام رسان شبکه آموزش پزشکی

۱۳۹۷-۱۲-۲۱

تسهیلات انجمن آموزش پزشکی اروپا

۱۳۹۷-۱۱-۲۹

انتخاب پژوهشگر برتر حوزه آموزش پزشکی

۱۳۹۷-۱۱-۱۲

مشاهده زنده برنامه های علمی کنگره بین المللی آموزش پزشکی

۱۳۹۷-۱۱-۱۱

کارگاه مدلسازی ریاضی در آموزش پزشکی در مرکز ملی تحقیقات راهبردی

۱۳۹۷-۱۱-۱۱

طرح‌های برگزیده‌ی کلان مناطق آمایشی، گامی برای پیشرفت در شاخص‌های جهانی نوآوری

۱۳۹۷-۱۱-۱۱

چهل و ششمین جلسه شورای مدیران مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی برگزار شد

۱۳۹۷-۱۱-۱۱

برگزاري کارگاه مقدماتی پژوهش هاي کیفی در آموزش پزشکی

۱۳۹۷-۰۸-۲۸

برگزاری مجموعه کارگاه های مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

۱۳۹۷-۰۸-۲۸

فراخوان سوم مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

۱۳۹۷-۰۸-۲۸

دومین نشست اعضا کمیته های تخصصی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

۱۳۹۷-۰۸-۲۸

جناب آقای دکتر سعید عسگری مشاور و قائم مقام مركز

۱۳۹۷-۰۸-۲۸

عناوین گرنت های پژوهشی و راهنماي ثبت طرح پژوهشي جهت فراخوان