راهنمای ارسال کتاب به سامانه کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکی

مولف/مولفان گرامی، به منظور ثبت کتاب خود در این سامانه به صورت زیر عمل نمایید:

ثبت نام


1. ابتدا وارد سامانه کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکی مرکز ملی تحقیقات راهبردی اموزش پزشکی(نصر) به ادرس زیر شوید:
books.nasrme.ac.ir
2. وارد بخش مولفان/ناشران شوید و گزینه ثبت نام را انتخاب نمایید، با انتخاب این گزینه فرایند ثبت نام اغاز می گردد.

بعد از انتخاب گزینه ثبت نام، صفحه زیر ظاهر می گردد، پس از مطالعه نکات مهم درج شده در این صفحه، مشخصات خود را تکمیل و سپس بر روی گزینه ثبت نام کلیک نمایید.

بعد از اتمام این مرحله، نام شما به عنوان مولف در سامانه به ثبت می رسد و صفحه زیر ظاهر می شود و شما می توانید از طریق قسمت"ورود به سامانه " وارد سامانه شده و کتاب خود را ارسال نمایید.

ارسال طرح

به منظور ارسال کتاب لازم است که با استفاده از ایمیل و پسورد خود از طریق بخش مولفان/ناشران وارد سامانه شوید.

پس از ورود به سامانه صفحه زیر ظاهر می شود، از طریق این صفحه شما می توانید لیست کتاب های خود را مشاهده کنید، کتاب جدیدی را ارسال نمایید و یا وارد پروفایل خود شده و یا در صورت نیاز کلمه عبور خود را تغییر دهید.

با ورود به این صفحه، وارد صفحه زیر شده و جهت ارسال کتاب گزینه ارسال تقاضای جدید را انتخاب می نمایید:

مرحله 1: انتخاب کمیته


با طی کردن مسیر بالا، مرحله بعدی ای که با آن مواجه می شوید مرحله انتخاب کمیته می باشد. با توجه به دستورالعمل ذکر شده برای این مرحله، کمیته مورد نظرتان را انتخاب و سپس گزینه ارسال تقاضا را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب کمیته مورد نظر وارد صفحه ارسال کتاب خواهید شد. وبعد گزینه شروع تکمیل فرم تقاضانامه را انتخاب نمایید.

با انتخاب گزینه" شروع تکمیل فرم تقاضانامه" ، صفحه زیر ظاهر می شود، در این صفحه شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از شماره های ذکر شده در ردیف پایین صفحه مراحل ارسال کتاب را مشاهده نمایید.

مرحله 2: مشخصات متقاضی


با انتخاب گزینه "صفحه دوم "، وارد مرحله بعدی شده و صفحه زیر ظاهر می گردد، در این صفحه مشخصات فردی و تحصیلی مولف تکمیل می گردد و سپس گزینه ذخیره و صفحه بعد انتخاب می شود .

مرحله 3: چکیده فارسی کتاب


بعد از ذخیره مشخصات خود، در این مرحله چکیده کتاب، زمينه هاي تخصصي و... ثبت می گردد و گزینه ذخیره و صفحه بعد انتخاب می شود.

مرحله 4: چکیده انگلیسی کتاب


در این مرحله چکیده انگلیسی کتاب ثبت می گردد و با انتخاب گزینه "ذخیره و صفحه بعد" به صفحه بعدی منتقل می شوید:

مرحله 6: همکاران اصلی کتاب


در این مرحله مشخصات همکاران و مولفان ثبت می گردد. با ثبت نام هر یک از مولفان پیامک و ایمیل حاوی ثبت کتاب در سامانه برای ایشان ارسال می شود. پس از تکمیل جدول مربوطه گزینه "ذخیره و صفحه بعد" را انتخاب و وارد مرحله بعدی می شوید.

مرحله 9: الصاق فرم و پیوست ها


در این مرحله فیلدهای مرتبط با جلد کتاب، مشخصات کتاب و شناسنامه کتاب را در قالب فایل آپلود نمایید و پس از اپلود فایل ها می توانید وارد مرحله بعدی شوید.

مرحله 10: مرور اطلاعات قبل از ارسال


در این مرحله به شما این امکان داده شده است که قبل از ارسال کتاب، اطلاعاتی را که وارد کرده اید را بررسی و در صورت نیاز به ویرایش آنها با برگشت به مراحل قبلی انها را ویرایش نمایید و یا با انتخاب گزینه "تایید اطلاعات و صفحه بعد" به صفحه بعدی وارد شوید.

مرحله 11: تایید اظهار نامه


مرحله آخر تایید اظهارنامه است که توسط شما تکمیل می گردد و سپس سامانه به شما امکان ارسال کتاب را می دهد و با انتخاب گزینه ارسال کتاب شما می توانید کتاب خود را ارسال کنید. با ارسال کتاب، شما پیامک و ایمیلی حاوی شماره تقاضانامه ارسال کتاب دریافت خواهید کرد.