آدرس:

تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بعد از چهارراه آیت اله هاشمی رفسنجانی، خیابان سعیدی پلاک 65

تلفن: 26292493 021

نمابر :26292485 021

Web Site:www.nasrme.ac.ir

پست الکترونیکی : books@nasrme.ac.ir